shaming

מה אומרת ההלכה על תופעת השיימינג?

בבואנו לדון בסוגיית השיימינג בעידן הדיגיטלי עולים מיד שני דברים שחשוב לקחת בחשבון עוד הרבה לפני שדנים בעניין סבוך זה. האחת היא שמדובר בתופעה שגדלה ומתרחבת בעשור האחרון, וזאת בשל העובדה שכל אדם רשאי וגם יכול בקלות רבה לפרסם כל העולה על רוחו ולהפיץ את המידע שברצונו לפרסם לציבור נרחב. – קרא עוד