wailing-1158606_1280

גולש שואל על מהות הצניעות

מערכת אלי עזור לי שלום, אשמח לקבל הסבר בנושא צניעות, האם זה עניין פנימי או חיצוני בלבד המתבטא באופן הלבוש? ירדנה, פתח תקווה. שלום ירדנה, ראשית ננסה להסביר את מהותה של הצניעות. צניעות היא למעשה מעין התכנסות פנימה, אי הבלטה והחצנה של האישיות, הרי כאשר אנו מתלבשים ומתנהגים באופן לא – קרא עוד