חג הסוכות

אלי עזור לי- על חג הסוכות

חג הסוכות הוא אחד משלושת הרגלים המוזכרים בתורה (יחד עם פסח ושבועות). הוא מצויין לזכר ימי הנדודים של בני ישראל במדבר בדרכם ממצרים אל ארץ ישראל, אז התגוררו במבני מגורים ארעיים הנקראו סוכות, בסמוך לשדותיהם או כרמיהם. החג נחגג בתאריך העברי ט”ו בתשרי למשך שבעה ימים, ככתוב בספר במדבר, פרק – קרא עוד