אלי עזור לי- כבד את אביך ואת אימך

אלי עזור לי עונה לגולשת לגבי התנהגות בעלה

אלי עזור לי שלום בעלי נמצא ביחסים לא כ”כ טובים עם הוריו והוא אינו מתייחס בצורה מכובדת, זה מטריד אותי מאוד, מה עליי לעשות? חנה, ירושלים.