אלי עזור לי אודות האתר

אלי עזור לי-אודות יום הכיפורים

אודות יום הכיפורים יום הכיפורים הוא אחד ממועדי ישראל, הנחשב ליום המקודש ביותר ביהדות. על פי האמונה היהודית, בזכות הקדושה הגדולה של יום זה ובזכות צום, תפילה ותשובה, כל החטאים שבין אדם לבורא אשר נעשו בשנה החולפת נמחלים ונמחקים, והוא מתחיל את השנה החדשה כשהוא טהור וחף מחטאים.