horban-ha-bait

הלכות ומנהגי תשעה באב

הלכות תשעה באב תשעה באב הוא מועד בעל חשיבות רבה ביהדות, שכן הוא נושא עימו משמעויות של הרס וחורבן. ביום זה, המכונה גם ט’ באב או 9 באב, נהוגים מנהגי אבלות וצער שהידוע ביותר מביניהם הוא צום תשעה באב – אולם למרות חשיבותו העמוקה ומנהגיו המפורסמים, עדיין רבים אינם בקיאים – קרא עוד